Hiển thị một kết quả duy nhất

1.060.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
1.140.000.000
0967303585